Nytt badrum på 10 dagar!
Vi levererar helhetslösningar
Nytt badrum på 10 dagar / Vi levererar helhetslösningar. Gör er offertförfrågan redan i dag.

VI RINGER ER
Nytt badrum? Fyll i ert telefonnummer så ringer vi er!Kundservice

Så bygger vi ert badrum

3D-Ritning av badrum

Referensbilder & inspiration

Omdömen & referenser

Vill ni bli NBJ-referens?

Hjälp oss att bli bättre!

Visningsrum

Vanliga frågor & svar (FAQ)

Reklamation

Skötselråd & Rengöringstips

Tips & råd

Garanti, Kvalitè & miljö

Kvalitétspärm

ROT-avdrag

Om cookies

Tävla & Vinn!

Skötselråd & Rengöringstips

Här hittar ni råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas och rengöras.

Ytskikt

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd och i de flesta fall längre än byggnadens egen. Normalt krävs endast regelbunden städning anpassad till nedsmutsningen och avtorkning vid spill. Nedan redovisar vi råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas. För mer detaljerad vägledning för specifika keramiska plattor och/eller förutsättningar hänvisas ni till respektive leverantörs information.

Regelbunden rengöring – dag och veckostädning

Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allrengöringsmedel.

Väggar

Rengörs med våttorkning med fiberduk/trasa eller motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv

Daglig rengöring görs normalt med torrmoppning för att samla upp partiklar och damm. Veckorengöring görs med våtmoppning med vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel. Alternativt används i offentlig miljö städmaskin avsedd för daglig städning och rent vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan, skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt rengöras med våtrengöring med vatten och såplösning. Såplösningen kan till en del tränga in i denna typ av plattor och fungera som skydd mot framtida nedsmutsning. Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Denna metodik får absolut inte i något sammanhang användas på andra tätare typer av keramiska plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning och försvårad rengöring. Har detta felaktigt gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel, i en eller flera behandlingar.


Tänk på att nytt kakel och klinker i badrum kan kräva flera avtorkningar innan optimalt skinande effekt syns.

Rengöring av specifik nedsmutsning och/eller fläckar

Väggar

I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas över tiden i områden med kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan rengöring måste alltid fogarna mättas med vatten före behandlingen så att inte surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan. Efter behandlingen är det viktigt att ytorna sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv med kalkbildningar

I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, kalkavsättningar bildas och detta behandlas på samma sätt som för väggar. Möjligen med extra uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna före behandlingen och på rengöringen med rent vatten efter behandlingen, så att inget surt rengöringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från installationstillfället

På golv generellt finns det en risk att dålig rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för ögat. Detta visar sig först efter några månaders normal städning och då i form av allt sämre möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först måste golvet noggrant rengöras med vatten och grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, med efterföljande sköljning med rent vatten. Därefter måste golvet rengöras med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller flera behandlingar och med efterföljande noggrann sköljning med rent vatten. Om istället endast vatten och surt rengöringsmedel används förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen i slöjbildningen. Surt rengöringsmedel kan inte användas på keramiska plattor med metallinnehållande glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura rengöringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Fogar

Fogar i våtrummet

Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en beläggning av tvål-och hudrester i dusch/bad område. Beläggningen är grogrund för mögelpåväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. Fogar i dessa områden måste därför regelbudet rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel i vatten och med efterföljande sköljning med rent vatten. Moderna cementbundna fogmassor har oftast en vattenavvisande karaktär som påtagligt minskar risken för mögelpåväxt och minskar rengöringsbehovet över tiden.

Fogning av Cottoplattor

Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid speciella åtgärder inför fogningen för att rester av fogmassan inte skall sugas in i de oftast mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas att man följer anvisningarna frän tillverkaren av de specifika cottoplattor som används.

Efterbehandlingar

Generellt behöver inte och ska inte keramiska plattor efterbehandlas. Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade plattor får på inga villkor efterbehandlas. Oglaserade klinkerplattor med viss porositet kan behandlas med speciella så kallade sealers. Äldre golv med denna typ av plattor kan även ha behandlats med så kallad klinkerolja. Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehandling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog vanligtvis görs i form av en behandling hos tillverkaren. Om inte detta förfarande används ska efterbehandling göras enligt tillverkarens rekommendation för den specifika plattypen. Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för andra golvmaterial får aldrig användas till keramiska plattor.

Fläckar

Spill och läckage ska alltid torkas upp med en trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Vid rengöring med starka kemikalier bör man alltid börja med väl utspädd lösning och vid behov öka koncentrationen. Prova rengörings effekten på en liten och helst undanskymd yta. Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Här finner ni några vanligen förekommande föroreningar samt förslag på lämplig typ av rengöringsmedel

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall)
tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin
tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn
tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom Klinkerrent, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat
tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar
kan blekas med hjälp av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin i vatten.

Allmän skötsel

Så här sköter ni ert badkar

Många badkar är tillverkade i emaljerad stålplåt vilket gör rengöringen enkel. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller syra. Till tvålrester och vanlig smuts kan ni använda en mjuk borste eller svamp. Om det har bildats kalkavlagringar efter exempelvis en droppande kran kan ni normalt sett använda citronsyra.

För badkar i akryl gäller i stort samma rengöringstips som för emaljerade produkter men även vanliga fönsterputsmedel bör undvikas. Skulle ytan ha blivit matt kan ni återskapa lystern genom att polera med Polish för badkar tex Ifös Polish.

Så här sköter ni badkarets massagesysten

För att ge ditt massagebadkar en grundlig rengöring använder ni en specialanpassad rengöringsvätska (finns hos er återförsäljare). Fyll badkaret med vatten så det täcker samtliga munstycken. Tillsätt rengöringsmedlet (viktigt: dosera enligt anvisningarna). Starta systemet och låt det gå i tio minuter. Töm därefter badkaret och upprepa proceduren med enbart vatten.

Så här sköter ni duschen

Ett snabbt och enkelt sätt att förlänga livslängden på er dusch är att rengöra den ofta med ett vanligt allrengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. Använd den medföljande gummiskrapan efter varje dusch så undviker ni onödiga kalkavlagringar. Undvik att använda rengöringsmedel med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel.

Så här sköter ni badrumsmöblerna

När ni får vatten eller tvål på era badrumsmöbler, torka av dem direkt så håller de sig fräscha längre. Ni rengör möblerna enklast med hjälp av en fuktig trasa och lite vanligt rengöringsmedel. Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel med slipeffekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel.

Så här sköter ni ert badrumsporslin

Oftast räcker det att tvätta av porslinet med vatten och ett vanligt allrengöringsmedel en gång i veckan. Använd inte redskap som innehåller hårda slipmedel. Undvik dessutom kaustiksoda eftersom det förstör den glaserade ytan.

För att undvika kalkavlagringar kan ni spruta på citronsyra eller ättiksyra (späd 1:5), eller något av de avkalkningsmedel som finns i handeln. Skulle missfärgning uppstå eller beläggning i WC-stolen kan ni ta bort detta med vatten och vanligt maskindiskmedel. Blanda ett par matskedar av medlet i fem liter 50-gradigt vatten och låt blandningen stå i 15 minuter.

Så här sköter ni blandaren

Smuts, kalk och avlagringar tas enklast bort med tvål och vatten. Skölj rent och torka med trasa eller frottéhandduk. Undvik skurpulver och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Grövre smuts avlägsnas med rengöringsmedel med tensider och citronsyra.

Så här sköter ni era badrumsmöbler

Att göra rent våra möbler är lätt. Det enda ni behöver är en lätt fuktad trasa och eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Undvik skurpulver och andra medel med slipmedel, syror eller ammoniak.

Så här sköter ni ert porslin och emalj

Glaserad yta håller ni rent med vanligt, milt rengöringsmedel. Missfärgningar tas bort med citron- eller vinsyra. På kalkfläckar verkar hushållsättika bäst. Värm ättikan till 50 grader, gnid in, låt verka och skölj. Vid svårare fall kan behandlingen behöva upprepas. Undvik starka syror och alkalier samt skurmedel och andra medel med slipande effekt.

Så här sköter ni er granit

Det finns en tumregel för rena och skinande granitskivor: ju fortare ni avlägsnar en fläck, desto enklare är den att få bort. Produkter som innehåller fett (t.ex. hudkräm, salvor etc.) kan tränga ner i materialet och ge bestående fläckar om de inte avlägsnas omedelbart. Med en mjuk svamp eller trasa och lite ljummet vatten gör ni skonsamt och enkelt rent er granitskiva. Vid hårdare nedsmutsning kan ni ta en gnutta milt rengöringsmedel i vattnet men undvik slipmedel då detta kan repa den polerade ytan. Det finns många rengöringsprodukter avsedda för granit/sten men glöm ändå inte att läsa instruktionerna noggrant och kontrollera medlets användningsområde innan rengöringen. Testa gärna på ett litet område först.

Så här sköter ni gjutmarmor och gelcoat ytor

Gjutmarmorns jämna och porfria yta gör ni rent med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel (vi rekommenderar Clean & Shine som du hittar hos våra återförsäljare). Vill ni få riktigt fin glans kan ni använda ett fint polermedel och vaxa med bilvax. Gör ni det regelbundet får ni en yta som håller sig i nyskick i många år. Använd aldrig kaustiksoda, koncentrerad klorin eller medel med syror eller ammoniak.


NBJ Bygg & Kakel AB | Nytt badrum på 10 dagar! | Kryddstigen 8, 802 92 Gävle | Huvudkontor Gävle: 026 - 61 10 40 | E-post: nbj@nbjbyggkakel.se